NLG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283525/nlg-bao-cao-thay-doi-ve-so-huu-cua-nhom-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-co-lien-quan-la-co-dong-lon.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *