NLG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283942/nlg-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-phuong-an-phat-hanh-trai-phieu-dot-2-theo-hinh-thuc-rieng-le.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *