NLG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283803/nlg-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-chu-truong-mua-lai-co-phieu-nlg.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *