NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Trần Trương Đoan Thục

Trần Trương Đoan Thục thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283586/nlg-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-lien-quan-tran-truong-doan-thuc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *