NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Phạm Đình Huy

Phạm Đình Huy thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312820/nlg-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nnb-pham-dinh-huy.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *