NO1: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283618/no1-thong-bao-ve-viec-niem-yet-va-ngay-giao-dich-dau-tien-cua-co-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *