NSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hà

 Nguyễn Thị Thanh Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284106/nsc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-nguyen-thi-thanh-ha.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *