NSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Trung Dũng

Phạm Trung Dũng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283240/nsc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-pham-trung-dung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *