NVL: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313563/nvl-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-dieu-chinh-gia-chuyen-doi-va-ty-le-chuyen-doi-trai-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *