NVL: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn – NVLH2123010

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn – NVLH2123010 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301188/nvl-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-nvlh2123010.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *