NVL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Thu Châu

Hoàng Thu Châu thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313575/nvl-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-hoang-thu-chau.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *