OCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Thanh Nam, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Đình Tùng, Trương Đình Long

Trương Thanh Nam, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Đình Tùng, Trương Đình Long báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *