OCH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – CTCP IDS Equity Holdings


– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP IDS Equity Holdings
– Mã chứng khoán: OCH
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.800.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.729.181 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,86%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 18/11/2022.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 9.929.181 CP (tỷ lệ 4,96%)
– Họ tên người có liên quan: Công ty TNHH IDS ARGO Servicer
– Mối quan hệ:Công ty con
– Số lượng: 6.262.830
– Tỷ lệ nắm giữ:3,13%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 25.992.011
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 13
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 6.262.830
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 3,13

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283918/och-bao-cao-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-ids-equity-holdings.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *