OPC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT

 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT như sau:

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301084/opc-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-bo-nhiem-pho-chu-tich-hdqt.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *