PAC: Miễn nhiệm KTT bổ nhiệm PTGĐ – Nguyễn Duy Hưng

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam CBTT miễn nhiệm KTT bổ nhiệm PTGĐ – Nguyễn Duy Hưng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313367/pac-mien-nhiem-ktt-bo-nhiem-ptgd-nguyen-duy-hung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *