PAC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313529/pac-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-bo-nhiem-lai-co-thoi-han-chuc-vu-tong-giam-doc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *