PBC: Tô Thành Hưng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 500.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Thành Hưng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: PBC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.545.000 CP (tỷ lệ 1,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/19/1283651/pbc-to-thanh-hung-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-dang-ky-mua-500-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *