PC1: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Ánh Dương

Vũ Ánh Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283214/pc1-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-vu-anh-duong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *