PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Nguyễn Văn Dũng


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Dũng
– Mã chứng khoán: PCN
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 78.518 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 235.500 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 18/11/2022.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 156.982 CP (tỷ lệ 4%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283883/pcn-bao-cao-so-huu-cua-co-dong-lon-nguyen-van-dung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *