PDR: Thông báo thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thông qua  hợp đồng giao dịch với bên có liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283215/pdr-thong-bao-thong-qua-hop-dong-giao-dich-voi-ben-co-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *