Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) sắp trả nốt cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 100%

Công ty CP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng. Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PAT cần chi 250 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 20/12/2022. Thời gian chi trả dự kiến là 10/1/2023.

Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) sắp trả nốt cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 100%

Hiện PAT có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai (Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh, Tổng Giám đốc DGC sở hữu 9,03%; ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT DGC sở hữu 7,69%.

Như vậy, Hoá chất Đức Giang – Lào Cai, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Đào Hữu Huyền sẽ nhận về lần lượt là 127,5 tỷ đồng, 22,6 tỷ đồng và 19,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 16/08, PAT đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 100% cho cổ đông. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của PAT là 200% bằng tiền (20.000 đồng/cp), hoàn thành kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, PAT ghi nhận doanh thu thuần 741 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 203,6 tỷ, tăng gấp gần 9,6 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PAT ghi nhận doanh thu 2.438,3 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 778,5 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng trong năm 2022

Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) thành lập ngày 13/1/2014 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Công ty đã trải qua 1 lần tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 43 cổ đông hiện hữu.

Tính tới ngày 19/10/2022, Phốt pho Apatit Việt Nam có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu 9,03% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Huyền sở hữu 7,69% vốn điều lệ.

Được biết, Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang – Lào Cai là Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) khi sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ông Đào Hữu Huyền là Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam; ông Đào Hữu Duy Anh là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và đồng thời cũng là thành viên HĐQT tại Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Thế Hưng

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/phot-pho-apatit-viet-nam-pat-sap-tra-not-co-tuc-nam-2022-bang-tien-ty-le-100-159048.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *