PIC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 là mức 0%


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283827/pic-ty-le-so-huu-nuoc-ngoai-toi-da-tai-cong-ty-cp-dau-tu-dien-luc-3-la-muc-0.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *