PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300333/pnj-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-sua-doi-khoan-2-dieu-14-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *