PNJ: Thông báo sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động do vốn điều lệ giảm

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động do vốn điều lệ giảm như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300331/pnj-thong-bao-sua-doi-khoan-2-dieu-14-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-do-von-dieu-le-giam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *