PNJ: Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301001/pnj-thong-bao-ve-ngay-chot-danh-sach-co-dong-de-thuc-hien-phat-hanh-co-phieu-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *