PNT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành


– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành
– Mã chứng khoán: PNT
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 510.800 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,5%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/12/2022.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 460.800 CP (tỷ lệ 4,96%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300440/pnt-bao-cao-so-huu-cua-co-dong-lon-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-nha-ben-thanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *