PPI: Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 2.553.600 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Tấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: PPI
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.559.398 CP (tỷ lệ 5,3%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.553.600 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283297/ppi-pham-duc-tan-chu-tich-hdqt-dang-ky-ban-2-553-600-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *