PSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Tỷ lệ thực hiện: 30%, tương đương tỷ lệ 100:30. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân bổ (không thu tiền) cho Công đoàn Công ty.
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ:
Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 175 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là 175 x 30% = 52,50 cổ phiếu mới.
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh như trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu, 0,50 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được phân bổ (không thu tiền) cho Công đoàn Công ty.
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí – P.207, Tòa nhà PetroVietNam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định). Cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283877/psd-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tra-co-tuc-bang-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *