PSH: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283262/psh-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-mua-lai-truoc-han-trai-phieu-ma-pshh2224001.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *