PSH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan trong năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậuc công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan trong năm 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313129/psh-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-giao-dich-voi-ben-co-lien-quan-trong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *