PTC: Giải trình chênh lệch KQKD Cty mẹ quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital giải trình chênh lệch KQKD Cty mẹ quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312833/ptc-giai-trinh-chenh-lech-kqkd-cty-me-quy-4-2022-so-voi-cung-ky-nam-truoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *