PVChem chi 125 tỷ đồng lập công ty con

PVChem chi 125 tỷ đồng lập công ty con

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem, HNX: PVC) thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Cụ thể, PVC sẽ góp vốn 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 18/11/2022.

Công ty con sẽ hoạt động trong lĩnh vực chính là bán buôn hóa chất công nghiệp; kinh doanh các hóa chất (trừ loại Nhà nước cấm); kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ dầu khí và các ngành kinh tế… Trụ sở công ty đặt tại TPHCM.

HĐQT PVC ủy quyền cho Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty mẹ-PVC và Giám đốc chi nhánh PVChem-CS chịu trách nhiệm thi hành Quyết trịnh trên.

Tại thời điểm 30/09/2022, PVC có tổng cộng 4 công ty con và 1 công ty liên doanh liên kết. Tính thêm PVChem-CS, PVC sẽ có 5 công ty con và 1 công ty liên doanh liên kết.

Danh sách công ty con và công ty liên doanh liên kết của PVC tại ngày 30/09/2022

Nguồn: PVC

Lãi ròng quý 3 giảm 49%

Về hoạt động kinh doanh của PVC, quý 3/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 665 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm chậm hơn giúp Công ty thu về gần 61 tỷ đồng lãi gộp (tăng 29%); biên lãi gộp cải thiện từ 6.4% lên gần 9.2%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2022 của PVC
(Đvt: Tỷ đồng)

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh gần 60%, còn hơn 3.7 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính tăng mạnh, lên hơn 15 tỷ đồng (gấp 45 lần cùng kỳ), phần tăng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá.

Chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức hơn 33 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm tới 45% xuống gần 11 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, PVC lãi ròng hơn 950 triệu đồng, giảm 49% so với quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 1,982 tỷ đồng, tăng 17%; song, lãi sau thuế giảm 23%, xuống mức 10.6 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty còn 1.5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2,400 tỷ đồng và lãi sau thuế 27 tỷ đồng. Sau 9 tháng, PVC đạt gần 83% chỉ tiêu doanh thu song mới thực hiện được hơn 39% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của PVC tăng hơn 10% so với đầu năm, lên hơn 1,996 tỷ đồng (90% là tài sản ngắn hạn); trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 376 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,104 tỷ đồng (tăng 21%) và trích lập dự phòng hơn 40 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Hàng tồn kho hơn 390 tỷ đồng, trích lập giảm giá hàng tồn kho gần 68 tỷ đồng.

Bên phần nguồn vốn, nợ phải trả đến ngày 30/09 gần 1,180 tỷ đồng (tăng 19%, tương ứng tăng 170 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó hơn 564 tỷ đồng là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu gần 817 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 19 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PVC đang giao dịch quanh mức 9,900 đồng/cp (phiên 21/11), giảm hơn 70% so với mức đỉnh 34.400 đồng/cp (phiên 09/03).

Diễn biến giá cổ phiếu PVC từ đầu năm 2022 đến nay

Thế Mạnh

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/pvchem-chi-125-ty-dong-lap-cong-ty-con-737-1018796.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *