PVD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTBC Vietnam Equity Fund

CTBC Vietnam Equity Fund báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283903/pvd-bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-co-dong-lon-ctbc-vietnam-equity-fund.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *