PXI: Nhận được Đơn xin thôi giữ chức Giám đốc của ông Nguyễn Quang Hưng


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283290/pxi-nhan-duoc-don-xin-thoi-giu-chuc-giam-doc-cua-ong-nguyen-quang-hung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *