QBS: Giải trình BCTC quý 4/2022 và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình giải trình BCTC quý 4/2022 và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313562/qbs-giai-trinh-bctc-quy-4-2022-va-bao-cao-khac-phuc-tinh-trang-chung-khoan-bi-kiem-soat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *