Quý IV/2022, hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC (IJC) ghi nhận lợi nhuận giảm 50,5% về 32,96 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 213,68 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 32,96 tỷ đồng, giảm 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 55,2% về còn 44,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 34,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 49,61 tỷ đồng về 95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,1%, tương ứng giảm 3,61 tỷ đồng về 20,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,7%, tương ứng giảm 1,3 tỷ đồng về 33,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Quý IV/2022, hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC (IJC) ghi nhận lợi nhuận giảm 50,5% về 32,96 tỷ đồng  ảnh 1

Cơ cấu tổng doanh thu của IJC trong quý IV/2022 (trước khấu trừ và chiết khấu).

Xét về cơ cấu doanh thu, trong quý IV/2022, mặc dù doanh thu bán vé cầu đường tăng 38,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,89 tỷ đồng lên 75,61 tỷ đồng nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 93,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 132,35 tỷ đồng về 9,13 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do lĩnh vực bất động sản thương mại, lĩnh vực BOT vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Luỹ kế trong năm 2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.968,7 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 515,79 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận 515,79 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 75,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex IJC giảm 4,3% so với đầu năm về 6.518,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.565,4 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 759,9 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 593,6 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản.

Quý IV/2022, hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC (IJC) ghi nhận lợi nhuận giảm 50,5% về 32,96 tỷ đồng  ảnh 2

Cơ cấu tồn kho của IJC tới 31/12/2022.

Trong kỳ, biến động lớn nhất là tồn kho giảm 11,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 460,8 tỷ đồng về 3.565,4 tỷ đồng.

Về nợ vay, tính tới cuối năm 2022, Becamex IJC đang còn dư nợ 244,7 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, đây là trái phiếu phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/2025, lãi 10,3%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu IJC tăng 150 đồng lên 14.350 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/quy-iv2022-hut-nguon-thu-linh-vuc-bat-dong-san-thuong-mai-becamex-ijc-ijc-ghi-nhan-loi-nhuan-giam-505-ve-3296-ty-dong-post313928.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *