Quý IV/2022, lợi nhuận Sonadezi Châu Đức (SZC) giảm 44,8% về 37,57 tỷ đồng

Quý IV/2022, lợi nhuận Sonadezi Châu Đức (SZC) giảm 44,8% về 37,57 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 195,66 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37,57 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64% về còn 34,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 28,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,91 tỷ đồng về 67,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 31,1%, tương ứng tăng thêm 1,37 tỷ đồng lên 5,77 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 388,8%, tương ứng tăng thêm 8,32 tỷ đồng lên 10,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5%, tương ứng tăng thêm 0,79 tỷ đồng lên 16,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm 44,8%, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí tài chính tăng đột biến.

Luỹ kế trong năm 2022, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 858,89 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 197,37 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu tăng 6% lên 774,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 43% về 184 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty hoàn thành 107,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức tăng 12,8% so với đầu năm lên 6.335 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.699,3 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.343,1 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 1.123,2 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 668,9 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Quý IV/2022, lợi nhuận Sonadezi Châu Đức (SZC) giảm 44,8% về 37,57 tỷ đồng ảnh 1

Tài sản dở dang dài hạn của SZC giảm mạnh trong năm 2022

Trong kỳ, biến động mạnh nhất chủ yếu tồn kho tăng 202,5 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.336,5 tỷ đồng lên 1.343,1 tỷ đồng (đầu năm ghi nhận 6,6 tỷ đồng); bất động sản đầu tư tăng 26,3 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.082 tỷ đồng lên 1.123,2 tỷ đồng. Ngược lại, khoản mục tài sản dở dang dài hạn bất ngờ giảm 44,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.156,2 tỷ đồng về 2.699,3 tỷ đồng.

Quý IV/2022, lợi nhuận Sonadezi Châu Đức (SZC) giảm 44,8% về 37,57 tỷ đồng ảnh 2

Cơ cấu nợ vay của SZC tới 31/12/2022.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 19,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 435,6 tỷ đồng lên 2.635,2 tỷ đồng và chiếm 41,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu SZC đóng cửa giá tham chiếu 30.100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/quy-iv2022-loi-nhuan-sonadezi-chau-duc-szc-giam-448-ve-3757-ty-dong-post314089.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *