REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ – PLATINUM VICTORY PTE.LTD.

PLATINUM VICTORY PTE.LTD. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283589/ree-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-clq-platinum-victory-pte-ltd.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *