RIC: Doanh nghiệp casino duy nhất trên sàn lỗ quý 12 liên tiếp

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Quốc tế Hoàng Gia ghi nhận lỗ 2,81 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ 12 liên tiếp của doanh nghiệp này. 
 
 
CTCP Quốc tế Hoàng Gia ( UPCoM: RIC ) – doanh nghiệp Casino duy nhất trên sàn chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu 45,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 24% lên 36,8 tỷ đồng. Mức tăng doanh thu mạnh hơn giá vốn hàng bán giúp quý này công ty có lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 8,94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ mạnh 15,5 tỷ đồng.
 
Doanh tài chính của Quốc tế Hoàng Gia trong quý III đạt 2,2 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỷ giá tăng.
 
Tương ứng đà tăng doanh thu, chi phí tài chính của RIC trong kỳ tăng mạnh gấp 2,4 lần so với cùng kỳ lên mức 2,59 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ghi nhận con số 2,53 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 66,5% và 20,6% so với cùng kỳ.
 
Kết quả, Quốc tế Hoàng Gia lỗ 2,81 tỷ đồng trong quý này. Mặc dù giảm mạnh so với con số lỗ 25 tỷ đồng quý III/2021, nhưng chuỗi lợi nhuận âm của RIC vẫn chưa kết thúc. Đây là quý thứ 12 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lỗ.
 
Theo giải trình của công ty, quý II năm nay công ty đã tìm các biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác khách mới để tăng doanh thu nhưng vẫn chưa đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh quý III/2022 của RIC vẫn ghi nhận lỗ.
 
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Quốc Tế Hoàng Gia ghi nhận doanh thu 96,7 tỷ đồng, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ sau 9 tháng là 35,7 tỷ đồng, giảm 35,7% so với khoản lỗ cùng kỳ năm năm trước.
 
Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 149,5 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 34,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu đơn vị này đã hoàn thành 64,7% kế hoạch doanh thu năm.
 
Về tài sản, tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia tăng hơn 10% so với đầu năm lên 935,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 669,8 tỷ đồng, chiếm 71,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 113,9 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản.
 
Đáng chú ý, tính tới cuối quý III, tài sản ngắn hạn của công ty là 108,9 tỷ đồng, tuy nhiên con số nợ ngắn hạn lên đến 198,25 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn tới 89,35 tỷ đồng.
 
Nói cách khác, Quốc tế Hoàng Gia đang sử dụng gần 90 tỷ đồng nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, việc này ảnh hướng đến khả năng thanh toán hiện thời của công ty.
 
Xét về nợ vay, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay của công ty đạt 260,77 tỷ đồng, tăng 53,8% so với thời điểm đầu năm, chiếm 27,9% tổng nguồn vốn.
 
Trong đó, chủ yếu là khoản nợ của Ngân hàng đại chúng PVCombank Quảng Ninh 58,29 tỷ đồng; Công ty TNHH bất động sản Lam Xuân 17,82 tỷ đồng.
 
Tính tới 30/9/2022, cổ đông của Quốc tế Hoàng Gia gồm Công ty TNHH Đầu tư Khải Việt sở hữu 52,55% vốn điều lệ; bà Ngô Thu Mật sở hữu 3,21% vốn điều lệ; ông Nguyễn Khởi Phát sở hữu 2,68% vốn điều lệ; Nguyễn Tiểu Mai sở hữu 2,52% vốn điều lệ; và còn lại 39,13% thuộc về các cổ đông khác.
 
Trên thị trường chứng khoán, giữa tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã hủy niêm yết toàn bộ 28,7 triệu cổ phiếu RIC với lý do Công ty lỗ 3 năm liên tiếp (2019, 2020 và 2021), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 
Hiện tại RIC đang giao dịch tại UPCOM, phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu RIC đang giao dịch tại mức giá 8.500 đồng/cp.
 

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/10/21/1275657/ric-doanh-nghiep-casino-duy-nhat-tren-san-lo-quy-12-lien-tiep.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *