RTB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/27/1285370/rtb-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-du-kien-de-tam-ung-co-tuc-nam-2022-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *