S4A: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2021

 Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2021 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283266/s4a-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gia-han-thoi-gian-chi-tra-co-tuc-con-lai-nam-2021.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *