Saigonbank vượt 25% kế hoạch lãi trước thuế năm 2022

Saigonbank vượt 25% kế hoạch lãi trước thuế năm 2022

Theo BCTC hợp nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) thu được hơn 237 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, tăng 54% so với năm trước, vượt 25% kế hoạch.

Trong năm, hầu hết các hoạt động kinh doanh của Saigonbank đều tăng trưởng so với năm trước.

Hoạt động chính thu được hơn 875 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 49%. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+38%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+20%).

Cộng với việc chi phí hoạt động giảm nhẹ 1%, chỉ còn 568 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tăng đến 57%, đạt hơn 487 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Saigonbank trích hơn 250 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó Ngân hàng thu được hơn 237 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 54% so với năm trước.

So với kế hoạch lãi trước thuế 190 tỷ đồng cho cả năm 2022, Saigonbank đã vượt 25% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của SGB. Đvt: Tỷ đồng

Tổng tài sản Ngân hàng tính đến 31/12/2022 tăng 13% so với đầu năm, lên hơn 27,698 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 13% (18,714 tỷ đồng) và tiền gửi khách hàng cùng mức tăng trưởng (20,499 tỷ đồng).

Một điểm tối trong bức tranh kinh doanh năm qua của Saigonbank là tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 chiếm gần 398 tỷ đồng trong tổng dư nợ, tăng 22% so với đầu năm. Nợ dưới tiêu chuẩn có tốc độ tăng mạnh nhất. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.97% đầu năm lên 2.12%.

Chất lượng nợ vay của SGB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/saigonbank-vuot-25-ke-hoach-lai-truoc-thue-nam-2022-737-1033205.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *