SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương mua không trọn số cổ phiếu đã đăng ký

Mới đây, một tổ chức liên quan lãnh đạo tại Công ty CP SAM Holdings (Mã chứng khoán: SAM – sàn HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty. Cụ thể, Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương, tổ chức liên quan ông Nguyễn Minh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc vừa mua vào 857.200 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tỷ lệ mua thành công là 85,7% để nâng sở hữu từ 0,92% lên 1,15% vốn điều lệ.

SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương mua không trọn số cổ phiếu đã đăng ký

Giao dịch được thực hiện từ 17/10 đến 15/11. Lý do cho việc không mua hết do “điều kiện thị trường chưa thuận lợi”. Được biết, từ ngày 7/1 đến ngày 17/11/2022, cổ phiếu SAM đã giảm 77,3% từ 26.710 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan của ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT SAM Holdings đã mua 2,3 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,72% lên 2,34% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 26/9 – 12/10. Từ ngày 21/7 đến ngày 19/8, tổ chức này cũng đã đăng ký mua vào lượng cổ phiếu trên nhưng không thành, do giá cổ phiếu SAM chưa phù hợp.

Tại phiên giao dịch chiều ngày 18/11, cổ phiếu SAM tiếp tục giảm mạnh 5,94% xuống mức 5.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 1,4 triệu đơn vị.

SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương mua không trọn số cổ phiếu đã đăng ký
Diễn biến giá cổ phiếu SAM từ giữa tháng 9 cho tới nay (Nguồn: TradingView)

Doanh thu tài chính “cứu cánh” giúp SAM Holdings thoát lỗ

Trong quý III/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 545,87 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,32 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 1,9% lên 8,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 558,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 40,38 tỷ đồng lên 47,61 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,3%, tương ứng giảm 27,92 tỷ đồng về 70,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 400,4%, tương ứng tăng thêm 47,41 tỷ đồng lên 59,25 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 55,8%, tương ứng tăng thêm 15,52 tỷ đồng lên 43,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương mua không trọn số cổ phiếu đã đăng ký
Báo cáo tài chính quý III/2022 của SAM

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 54,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 32,43 tỷ đồng. Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính khi ghi nhận doanh thu tài chính 70,61 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty có thuyết minh chi phí tài chính tăng đột biến do ghi nhận lỗ do thanh lý các khoản đầu tư 47,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.573,8 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 45,63 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 69,83 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 33,1% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 18%

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của SAM Holdings tăng 31,4% so với đầu năm lên 9.915,1 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn giảm gần 10% xuống 3.120 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 72% xuống 230 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh tăng 11,7% lên hơn 311 tỷ đồng.

Về khoản đầu tư chứng khoán, đầu năm ghi nhận 278,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng 2,81 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2022, danh mục đầu tư chứng khoán hơn 311 tỷ đồng, trích lập dự phòng 55,5 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 17,8% tổng danh mục.

Trong đó, danh mục đầu tư chủ yếu 91,1 tỷ đồng cổ phiếu HPG; đầu tư 62,2 tỷ đồng vào cổ phiếu SJS; đầu tư 56,4 tỷ đồng cổ phiếu DNP; đầu tư 20,7 tỷ đồng cổ phiếu SSI; đầu tư 20,5 tỷ đồng cổ phiếu TCB…

Đối với danh mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, SAM Holdings bắt đầu ghi nhận khoản đầu tư 726,9 tỷ đồng vào Công ty CP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy so với đầu năm không ghi nhận.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, SAM Holdings đã nhận chuyển nhượng đầu tư và góp vốn vào Công ty liên kết là Công ty CP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy với tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ. Hàng tồn kho tăng 23% lên 529,2 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 66,4% lên 6.795 tỷ đồng; phải trả cho người bán ngắn dài hạn tăng 98,7% lên 2.050 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng gấp đôi lên gần 1.420 tỷ đồng.

Phải thu dài hạn tăng so với đầu năm chủ yếu do Công ty bắt đầu ghi nhận phải thu dài hạn của Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Đông Dương 810 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Sơn Thủy 670 tỷ đồng và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đầu tư Hải Hà Land 570 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 79% lên 5.279,5 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng hơn 18% lên 2.564 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 32,6% lên 1.379 tỷ đồng; phải trả dài hạn khác tăng 98% lên gần 2.230 tỷ đồng.

Nguyên Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/sam-holdings-sam-bao-hiem-hung-vuong-mua-khong-tron-so-co-phieu-da-dang-ky-158756.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *