SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2022, kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 và các kế hoạch liên quan

 Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2022, kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 và các kế hoạch liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/24/1284953/sba-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-ket-qua-sxkd-quy-3-2022-ke-hoach-kinh-doanh-quy-4-2022-va-cac-ke-hoach-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *