SBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBM của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          – Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 20/12/2022
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/12/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283350/sbm-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tra-co-tuc-bang-tien-mat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *