SBT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Legendary Venture Fund 1

Legendary Venture Fund 1 báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285200/sbt-bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-co-dong-lon-legendary-venture-fund-1.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *