SBT chuẩn bị tiến hành đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021-2022

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 5/10/2022.

Nội dung cuộc họp là thông qua các báo cáo, tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023, tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2021 – 2022, SBT ghi nhận doanh thu đạt 18.325 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 108% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.002 tỷ đồng, tăng 28% so với niên độ trước và hoàn thành vượt 34% mục tiêu đề ra. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp đầu ngành mía đường đạt lợi nhuận trên nghìn tỷ trong một niên độ kể từ khi hoạt động.

Thời điểm cuối niên độ, số dư tiền mặt của SBT đã tăng hơn 700 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ngoài ra, Công ty còn tích lũy được hơn 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh 6.770 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Nguồn lực dồi dào này giúp SBT chủ động trong các kế hoạch kinh doanh cũng như chia thưởng cổ tức sắp tới cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng trong niên độ 2021/2022 được hỗ trợ bởi cả sản lượng và giá. Cụ thể, niên độ này SBT tiếp tục tiêu thụ thành công hơn 1 triệu tấn đường ra thị trường.

Quy mô của SBT cũng được mở rộng với tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2022 đạt 27.457 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD), tăng 34% so với đầu niên độ.

Con số này giúp SBT tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngành mía đường và là cái tên duy nhất trong ngành có tài sản đạt đến ngưỡng hàng tỷ USD.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT giao dịch quanh ngưỡng 16.000 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *