SBV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Trần Anh Tuấn

Lê Trần Anh Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285258/sbv-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-le-tran-anh-tuan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *