SCD: Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283544/scd-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-bai-nhiem-va-bo-nhiem-giam-doc-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *