SCJ: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/19/1283654/scj-thong-bao-ty-le-so-huu-nuoc-ngoai-toi-da-0.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *